Tärkeä kysymys myyntikanavien hallintaan liittyen:

Kuinka paljon arvostat yhteistyötä myyntikanava-kumppaniesi kanssa?

The Rudolf Sales targets
Katso video

Paranna myyntisi tuottavuutta

Onko myyntikanavasi eri toimijoiden välinen yhteistyösi sillä tasolla, kuin haluaisit?

Jotta voisit menestyä fyysisessä B2B-myyntikanavamyynnissä, tarvitset tavan jakaa tietoa päämiehen ja kanavakumppanien välille.

Luo vuorovaikutusta ja sitouta kanavakumppanisi samoihin tavoitteisiin omiesi kanssa.

Ymmärrä saamalla todellista markkina- ja asiakasymmärrystä pelkkien myyntilukujen tueksi.

Kun tiedonjakaminen kanavakumppaniesi kanssa on kahdensuuntaista, pystyt analysoimaan kanavamyyntisi nopeammin ja tekemään sen perusteella parempia päätöksiä.

The rudolf software sales insights view

Onko sinulla tarpeeksi tarkkaa markkinaymmärrystä hallitaksesi myyntikanaviasi?

Ymmärrätkö oikeasti kaiken tarvittavan ohjataksesi myyntikanaviasi tehokkaasti. Logiikka The Rudolfin takana perustuu tarpeeseen kerätä systemaattisesti markkinatietoa yhdessä myyntikanavakumppanien kanssa reaaliajassa.

Tiedät oman tuotteesi myyntiin liittyvät ydinkysymykset. The Rudolfissa on vapaasti räätälöitävät kysymyspatteristot, jotka voit suunnitella  kohdemaiden, -markkinoiden ja -segmenttien tarpeiden mukaan.

The Rudolfin raportointitoiminnallisuus on helppo ja joustavasti muokattavissa.

Tehokas ja läpi koko systeemin ulottuvalla suodatustoiminnallisuudella on helppo suodattaa kerätystä tiedosta strategisia kokonaisuuksia.

The Rudolf visual market insights

Riittääkö markkinaymmärryksesi myyntistrategian luomiseen, myynnin ennustamiseen ja myyntitavoitteiden asettamiseen jakelijoihin perustuvassa myyntimallissa?

Omien markkinaosuuksien, markkinoiden koon, dynamiikan ja tuoreimpien suuntausten ymmärtäminen on ratkaisevassa roolissa, jotta voit ennustaa myyntiäsi tietyssä markkinassa. Kerää ja koosta tätä tietoa tehokkaasti The Rudolfilla.

Helpolla tavoitteenseurantatoiminnallisuudella voit asettaa tavoitteita käyttäjä-, tiimi-, aika- ja paikkakohtaisesti.

Havainnollinen, visuaalinen tapa näyttää tavoitteiden edistyminen, auttaa ymmärtämään suoraan tilanteen, halusit nähdä sen sitten aluekohtaisesti, jakelijakohtaisesti tai jonkin muun määreen peruisteella.

The Rudolf sales insights view

Myyvätkö kanavakumppanisi tuotteitasi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla?

The Rudolf auttaa sinua ohjaamaan kanavakumppaneidesi myyntityötä, koska jaatte ymmärrystä ja päätätte yhdessä, mikä on olennaista ja tärkeää. Sen voi myös laajentaa tehokkaasti yhteen modernien esitysalustojen kanssa, jolloin on mahdollista saada entistä selkeämpi yhteys tehtyjen myyntitoimenpiteiden ja saatujen tulosten välille.

Ohjaat kanavakumppaneitasi myymään paremmin, kun ohjaat heitä kysymään olennaisia kysymyksiä.

Yhtenäistä oma ja kumppaniesi myyntiesiintyminen. Tähtää siihen, että kaikki tietävät ydinkysymykset, suurimmat hyödyt, myyntiargumentit ja muut ratkaisevat tekijät tuotteesi myynnissä.

Modernien esitysalustojen laajentaminen The Rudolfin yhteyteen antaa sinulle mahdollisuuden ohjata myyntiäsi entistä tarkemmin, alkaen suunnittelusta, ulottuen toteutukseen läpi myyntikanavan

The Rudolf reporting screen

The Rudolfin edut

Helppo ja visuaalinen

The Rudolf on ajateltu myyntikanavien hallinnan tarpeisiin. Se ei yritä tarjota koko perinteisten CRM-tuotteiden toiminnallisuuskirjoa, vaan keskittyy luomaan näkyvyyttä myyntiputken taakse ja tuomaan esiin myyntilukuihin vaikuttavia muuttujia. Se on suunniteltu myynninjohdon ja kolmansien osapuolten väliseen yhteistyöhön, tarjoten visuaalisen esitystavan tilanteista, joista on helppo tehdä johtopäätöksiä.

Mahdollistaa kaikkien myyntikanavan osapuolten seuraamisen

The Rudolf suunniteltiin erityisesti auttamaan yrityksiä hahmottamaan, mitä heidän myyntikanavissaan tapahtuu. Se tarkoittaa, että myös kanavakumppaneilla ja muilla kolmansilla osapuolilla, joilla on myynnissä rooli, voidaan ottaa mukaan järjestelmään.

Nopea jalkautus

The Rudolfin saaminen täyteen käyttöasteeseen ei ole pitkä ja vaivalloinen prosessi. Se suunniteltiin suoraan tilanteisiin, joissa suuri määrä koulutusta ei tule kyseeseen. Käyttöönoton tuloksia aletaan nähdä nopeasti ja käytön skaalaaminen käy helposti. The Rudolf on itsenäinen sovellus, joka voidaan tarvittaessa integroida ERP:n, CRM:n tai muuhun sovellukseen.

Se keskittyy tekoihin lukujen takana

Vaikka myyntiluvut ovatkin ensisijainen myynnin mittari, ne eivät usein kerro koko totuutta. The Rudolfin takana oleva ajatus on ymmärtää tehdyt toimenpiteet, markkinoiden muuttujat ja omaan tuotteeseen liittyvät seikat, jotka johtavat myyntilukuihin. Vain tietämällä ne hyvin, voit ymmärtää täysin tietyn markkinan tuotteesi osalta. Myyntiluvut eivät myöskään suoraan kerro, mitä sinun tulisi muuttaa kasvattaaksesi myyntiäsi.

Pyydä demo!

Kokeile The Rudolfia ilmaiseksi.

Tuomas Härkönen The Rudolf software
Ota yhteyttä: Tuomas härkönen, Customer Project Manager Tel: +35840777321, E-mail: tuomas.härkö[email protected]

Tel: +358 40 5585 787

Korkeakoulunkatu 7,
33720 Tampere, FINLAND