Case Mincon Inc.: Distribuuttoreiden seurantaa uudella tasolla.

Mincon Inc (Mincon Group Plc:n tytäryhtiö) halusi ymmärtää paremmin asiakkuuksiaan ja sitä, mitä heidän myyntikanavissaan tapahtuu.

Autoimme heitä visualisoimalla heidän myyntinsä parametrit ja toiminnot reaaliajassa. Tämän jälkeen myynninseurannan prosessit siirrettiin ylläpidettäviksi The Rudolfissa.

Aiemmin Mincon Inc:llä ei ollut todellista näkyvyyttä paljolti jakelijoista koostuvan myyntikanavansa tehtyihin toimenpiteisiin, vaan he seurasivat sitä lähinnä tulosten tasolla. The Rudolfin avulla he uudistivat jakelijamyyntinsä seurannan ja samalla tehostivat omaa raportointiprosessiaan. He saivat seurauksena huomattavasti parempaa tietoa myynnin tavoitteiden asettamiseen ja jopa suoria aiemmin huomaamatta jääneitä isoja myyntimahdollisuuksia huomattiin.

Yllä olevan saavuttaminen oli mahdollista, koska olemme myyntikanava-asiantuntijoita. Analysoimme heidän myyntikanavansa ja kaiken myyntiin liittyvän saatavilla olevan tiedon. Sen pohjalta rakensimme raportointi- ja seurantaprosessit. Nyt kaikkien on helppo nähdä tilanne ja toimia sen pohjalta.

Kaikkien parasta on, että nyt näkyvyys ulottuu läpi heidän koko myyntikanavansa mukaan lukien kaikki siihen kuuluvat toimijat. Tätä ei muilla työkaluilla olisi voitu helposti saavuttaa. 

Minconin Yhdysvailtain toimintojen johtaja Tom Purcellin mukaan: “Raportoimalla The Rudolfia käyttäen Mincon saa johdonmukaista ja reaaliaikaista markkinaymmärrystä myyntikentältä reaaliajassa. Se on tehokkaampaa tiedonkeräämistä, kuin käsinkirjoitetut raportit, joiden tekemiseen ja analysoimiseen kuluu paljon aikaa, eikä mitään osa-alueita voi filtteröidä ulos kokonaisuudesta.” 

Se, että Mincon näki arvoa The Rudolfissa, osoittaa, että myyntikanavien hallintaan eritoten suunniteltu työkalu on tulevaisuuden työkalu dynaamisille ja kasvuhakuisille yrityksille, joilla on jakelukanavia.

 

Share:

More Posts

Case Abloy: Kun CRM ei ollut vaihtoehto.

ABLOY on edelläkävijä edistyneissä lukitus- ja kulunhallintajärjestelmissä ympäri maailman. Heillä on 750 huippuammattilaista Suomessa, toiset 240 ulkomailla ja lisäksi heillä on jakelijoita ympäri maailmaa. The

Pyydä demo!

Kokeile The Rudolfia ilmaiseksi.

Tuomas Härkönen The Rudolf software
Ota yhteyttä: Tuomas härkönen, Customer Project Manager Tel: +35840777321, E-mail: tuomas.härkö[email protected]