Case Polarmatic: Koko yrityksen työnkulun seuranta ei vaadi välttämättä raskasta IT-sovellusta.

Case Polarmatic: Koko yrityksen työnkulun seuranta ei vaadi välttämättä raskasta IT-sovellusta.

Polarmatic Oy, maailman johtava betoniteollisuuden innovatiivisten lämmitys-, kypsytys-, jäähdytys- sekä mittaus- ja automaatioratkaisujen kehittäjä ja valmistaja, on ollut loistava asiakas The Rudolfille antaen ideoita, miten käyttää hyödyksi kaikkia sen antamia mahdollisuuksia.
Polarmatic käyttää The Rudolfia myynnin ja myyntikanavan seurannan ja -raportoinnin lisäksi myös yhteistyökumppanin tekemien huoltosopimusten ja huoltotoimenpiteiden seuraamiseen reaaliajassa maailmanlaajuisesti.
Kolmannen osapuolen suorittaman huoltoprosessin visualisoiminen mahdollistaa heille:
 
  • Huoltoprosessien edistymisen seurannen huoltoautokohtaisesti
  • Huollon ongelmien nopeamman havainnoinnin ja ongelmiin reagoimisen
  • Huoltokumppanin tehokkaamman tukemisen
  • Asiakasymmärryksen keräämisen suoraan myös huoltovierailuilta
Se tarkoittaa, että he saavat tietoa esimerkiksi mahdollisista asiakkaan tarpeista huoltokumppanin kysymänä reaaliajassa. Se mahdollistaa Polarmaticille paremman asiakaskokemuksen rakentamisen ajatellen heidän koko palvelunketjuaan.
 
Polarmaticin toimitusjohtaja Mia Kauhanen kuvaa yrityksen The Rudolfin avulla ohjaamia toimitoja seuraavasti: “The Rudolf ei ole vain myyntityökalu, vaan käytämme sitä myös kokonaisvaltaisesti koko työnkulun eri vaiheiden edistymisen seurantaan. Esimerkiksi seuraamme sillä vuosittain liiketoimintamme eri osa-alueieden kehittymistä, aikataulutamme työtehtäviä ja valvomme niiden toteutumista. Lisäksi seuraamme huoltopartnerimme huoltojen edistymistä ja tuemme siinä yksittäisten huoltoreittien seurannan tasolla. Tähän kaikkeen The Rudolf on helppo työkalu, jonka avulla pysymme ajan tasalla.”
 

Share:

Case Abloy: Kun CRM ei ollut vaihtoehto.

ABLOY on edelläkävijä edistyneissä lukitus- ja kulunhallintajärjestelmissä ympäri maailman. Heillä on 750 huippuammattilaista Suomessa, toiset 240 ulkomailla ja lisäksi heillä on jakelijoita ympäri maailmaa. The

Pyydä demo!

Kokeile The Rudolfia ilmaiseksi.

Tuomas Härkönen The Rudolf software
Ota yhteyttä: Tuomas härkönen, Customer Project Manager Tel: +35840777321, E-mail: tuomas.härkö[email protected]

Case Abloy: Kun CRM ei ollut vaihtoehto.

Case Abloy: Kun CRM ei ollut vaihtoehto.

Share:

More Posts

Case Abloy: Kun CRM ei ollut vaihtoehto.

ABLOY on edelläkävijä edistyneissä lukitus- ja kulunhallintajärjestelmissä ympäri maailman. Heillä on 750 huippuammattilaista Suomessa, toiset 240 ulkomailla ja lisäksi heillä on jakelijoita ympäri maailmaa. The

Request a trial!

Try the Rudolf for free.

Contact us: Tel: +358… E-mail: [email protected]

Case Mincon Inc.: Distribuuttoreiden seurantaa uudella tasolla.

The Rudolf customers Mincon

Case Mincon Inc.: Distribuuttoreiden seurantaa uudella tasolla.

Mincon Inc (Mincon Group Plc:n tytäryhtiö) halusi ymmärtää paremmin asiakkuuksiaan ja sitä, mitä heidän myyntikanavissaan tapahtuu.

Autoimme heitä visualisoimalla heidän myyntinsä parametrit ja toiminnot reaaliajassa. Tämän jälkeen myynninseurannan prosessit siirrettiin ylläpidettäviksi The Rudolfissa.

Aiemmin Mincon Inc:llä ei ollut todellista näkyvyyttä paljolti jakelijoista koostuvan myyntikanavansa tehtyihin toimenpiteisiin, vaan he seurasivat sitä lähinnä tulosten tasolla. The Rudolfin avulla he uudistivat jakelijamyyntinsä seurannan ja samalla tehostivat omaa raportointiprosessiaan. He saivat seurauksena huomattavasti parempaa tietoa myynnin tavoitteiden asettamiseen ja jopa suoria aiemmin huomaamatta jääneitä isoja myyntimahdollisuuksia huomattiin.

Yllä olevan saavuttaminen oli mahdollista, koska olemme myyntikanava-asiantuntijoita. Analysoimme heidän myyntikanavansa ja kaiken myyntiin liittyvän saatavilla olevan tiedon. Sen pohjalta rakensimme raportointi- ja seurantaprosessit. Nyt kaikkien on helppo nähdä tilanne ja toimia sen pohjalta.

Kaikkien parasta on, että nyt näkyvyys ulottuu läpi heidän koko myyntikanavansa mukaan lukien kaikki siihen kuuluvat toimijat. Tätä ei muilla työkaluilla olisi voitu helposti saavuttaa. 

Minconin Yhdysvailtain toimintojen johtaja Tom Purcellin mukaan: “Raportoimalla The Rudolfia käyttäen Mincon saa johdonmukaista ja reaaliaikaista markkinaymmärrystä myyntikentältä reaaliajassa. Se on tehokkaampaa tiedonkeräämistä, kuin käsinkirjoitetut raportit, joiden tekemiseen ja analysoimiseen kuluu paljon aikaa, eikä mitään osa-alueita voi filtteröidä ulos kokonaisuudesta.” 

Se, että Mincon näki arvoa The Rudolfissa, osoittaa, että myyntikanavien hallintaan eritoten suunniteltu työkalu on tulevaisuuden työkalu dynaamisille ja kasvuhakuisille yrityksille, joilla on jakelukanavia.

 

Share:

More Posts

Case Abloy: Kun CRM ei ollut vaihtoehto.

ABLOY on edelläkävijä edistyneissä lukitus- ja kulunhallintajärjestelmissä ympäri maailman. Heillä on 750 huippuammattilaista Suomessa, toiset 240 ulkomailla ja lisäksi heillä on jakelijoita ympäri maailmaa. The

Pyydä demo!

Kokeile The Rudolfia ilmaiseksi.

Tuomas Härkönen The Rudolf software
Ota yhteyttä: Tuomas härkönen, Customer Project Manager Tel: +35840777321, E-mail: tuomas.härkö[email protected]